Nardo 2001 (0.75)

Nardo

2001, Montepeloso
Italien