Mouton Rothschild (Wooden Giftbox) 1940 (0.75)

Mouton Rothschild (Wooden Giftbox)

1940, Chateau Mouton Rothschild
Frankrig