Aloxe-Corton 2013

Aloxe-Corton

2013, Domaine Tollot-Beaut
Frankrig